Управление:

 

Състав на Оперативното ръководство на ДНТ – Софийски регион:

Председател:
доц. д-р инж. Пламен Иванов Вачков
Служебен адрес:
ДНТ-Софийски регион
1000 София, ул. “Раковски” 108; стая 507А
тел. 0359 2 (02) 987 7392, GSM :(0359) 887708400
E-mail:dntsofreg@gmail.com; pvatchkov@gmail.com
www.dntsofreg.org

Изпълнителен директор:
инж. Валентин Ставрев
Служебен адрес:
ДНТ-Софийски регион
1000 София, ул. “Раковски” 108; стая 502
тел. 0359 2 (02) 987 7392, GSM :(0359) 897447846
E-mail:dntsofreg@gmail.com; vstavrev2@hotmail.com
www.dntsofreg.org

Главен счетоводител:
г-жа Росица Иванова
Служебен адрес:
ДНТ-Софийски регион
1000 София, ул. “Раковски” 108; стая 502
тел. 0359 2 (02) 987 7392, GSM :(0359) 882505312
E-mail:dntsofreg@gmail.com;
www.dntsofreg.org

 

Още инфирмация


Стр. 1 от 1    1

Галерия

Партньори

Сдружението е член на ФНТС, чрез който си партнира с:

За контакти и информация:

Адрес: ДНТ-Софийски регион
1000 София, ул. “Раковски” 108; стаи 507А и 502

Tелефон:0359 2 (02) 987 7392
GSM:(0359) 887708400; (0359) 897447846
E-mail: dntsofreg@gmail.com